Kantoor Rabobank te Beverwijk

Context
Het jaren ’80 gebouw is in gebruik door Rabobank. De huurovereenkomst is bij aanvang van het project opgezegd onder meer omdat het gebouw verouderd is.

Behoefte eigenaar
Een nieuwe en marktconforme huurrelatie met Rabobank en een toekomstbestendig gebouw.

Bijdrage NEW NRG
Verkennen van de wensen van Rabobank. Realisatie van een schetsontwerp (SO) en technische omschrijving (TO) welke aansluiten op deze wensen. Verder uitwerken en aansluiten van SO en TO op de klantbehoeften. Voeren van onderhandelingen over de commerciële voorwaarden en afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst waarbij de uiteindelijke uitvoering door Rabobank wordt gedaan.

Resultaat
Een nieuwe huurovereenkomst en beleggingscyclus met een goed en duurzaam gebouw.

Projectomvang
ca. 2.600m2

Soort
Kantoor en parkeren

Terug