Gebouw the Globe te Den Haag

Context
Het oude postsorteercentrum is in 2007 gekocht door the Globe C.V. In 2015 wordt het gebouw gekenmerkt door veel leegstand. De waarde van het vastgoed is mede door de crisis sterk gedaald waardoor het C.V. vermogen nihil is. De waarde van de lening is hoger dan de waarde van het vastgoed en de lening expireert. De bank wil dat het object verkocht wordt, alvorens zij een executie overweegt.

Behoefte eigenaar
Een waarde optimalisatie van het vastgoed voor de participanten

Bijdrage NEW NRG
Het opstellen en vaststellen van een structuur waarin de participanten en de bank akkoord kunnen geven op een verkoop en het opstellen van een strategisch verkoopadvies. Het voeren van onderhandelingen met de bank en NS Stations, de uiteindelijke koper.

Resultaat
De verkoop van the Globe aan NS waarbij de bank finale kwijting verleent aan the Globe C.V. en de participanten de mogelijkheid hebben om een substantieel aandeel van hun inbreng alsnog tegemoet te zien over een periode van 10 jaar.

Projectomvang
ca. 28.000m2

Soort
Multi functioneel complex met onder andere winkelruimtes, loft kantoren, reguliere kantoorruimtes en leisure activiteiten

Terug